In search of snow – Delhi – Mandi – Jalori pass – Ani – Narkanda – Shimla – Delhi – Part I » Day 2 – Trek Route to Serloskar Lake

Day 2 – Trek Route to Serloskar Lake

Day 2 – Trek Route to Serloskar Lake

  • July 21st, 2010
  • Posted in

« Previous Image

Next Image»

One Response to “Day 2 – Trek Route to Serloskar Lake”